Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20802
Tytuł: Słowo wstępne
Autor: Kisiel, Marian
Pasterski, Janusz
Słowa kluczowe: Andrzej Busza; historyk literatury angielskiej; conradysta
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kisiel, J. Pasterski (red.), "Kontynenty. T. 1 Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy" (S. 7-9). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Twórczość Andrzeja Buszy należy z pewnością do najbardziej za-dziwiających zjawisk we współczesnej literaturze polskiej. Wynika to przede wszystkim z oryginalności i odrębności jego uniwersalnej wi-zji świata, rozpoznawalnej dykcji poetyckiej czy charakterystycznego układu problemów i zagadnień, ale również ze szczególnego statusu tego twórcy, który jest pisarzem dwujęzycznym i literacko usytuowanym pomiędzy co najmniej dwoma tradycjami kulturowymi (dobrze to ilustruje pojęcie „inbetweenness”), a także z jego złożonej biografii, rozpisanej na wiele etapów wychodźczej, a później emigracyjnej drogi życia. Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, historyk literatury angielskiej, conradysta – pozostaje jednym z ostatnich a zarazem najciekawszych twórców powrześniowej emigracji niepodległościowej[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20802
ISBN: 978‑83‑226‑3499‑8
978‑83‑226‑3500‑1
ISSN: 0208‑6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Slowo_wstepne.pdf254,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons