Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2081
Title: "Poseł krotochwilny Mac Lac" - spóźnione echo sowizdrzalskiej muzy czy przewrotny figiel weselnego gościa?
Authors: Stuchlik-Surowiak, Beata
Keywords: krotochwila; Jan Thyreus Puklerzski; druki XVII wieczne
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Rott, P. Wilczek, B. Stuchlik-Surowiak (red.), "Liber amicorum professoris Ioannis Malicki" (S. 274-283). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Historia każdego miasta zna daty, które pomimo iż nie są zapisane w kronikach i wymykają się skrupulatnym obliczeniom większości badaczy, kryją w sobie wydarzenia i postaci warte uobecnienia. W odniesieniu do Kluczborka taką datą jest z pewnością dzień 23 lutego 1666 roku. Wtedy to bowiem Jan Fryderyk Biharzowski, pastor z Lubszy (powiat brzeski), ożenił się z Ewą Conradówną, córką kluczborskiego diakona ewangelickiego Jana Conradi. Wesele to zyskało szeroki rozgłos przede wszystkim w środowisku kluczborskich literatów, głównie ze względu na nietuzinkowe osoby państwa młodych. O Ewie Conradi wiemy bardzo niewiele ponad to, iż w dniu ślubu liczyła sobie szesnaście lat, zmarła zaś w wieku lat trzydziestu siedmiu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż zarówno jej ojciec, jak i brat Ludwik mieli już w owym czasie na swoim koncie kilka prób poetyckich, niezbyt jednak znaczących, co dość dobitnie podkreślił Wincenty Ogrodziński, nazywając pierwszego z nich „przygodnym literatem”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2081
ISBN: 9788322619018
9788380126138
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stuchlik_Surowiak_Posel_krotochwilny_Mac_Lac.pdf428,65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons