Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2083
Tytuł: W poszukiwaniu znaczenia : polskie ekwiwalenty rosyjskich terminów cywilnoprawnych z zakresu zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych
Autor: Zobek, Teresa
Słowa kluczowe: rosyjskie terminy cywilnoprawne; rosyjski język prawniczy
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 158-169). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article includes an author’s proposal of a Russian-Polish translation terminology related to the ways of protecting the fulfillment of contract commitments, that is the ones which are created as a result of contract agreement. The first part of the article presents Russian civil- law terminology and its Polish counterparts under investigation, as well as the terms for which it is difficult to find Polish equivalents or the ones requiring comments. The second part opens with an alphabetical file of the terminology and its Polish equivalents on the basis of a Russian civil code and proper legal acts. Finding translation equivalents of legal terms is an extremely difficult and responsible process.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2083
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zobek_W_poszukiwaniu_znaczenia_Polskie_ekwiwalenty_rosyjskich_terminow_cywilnoprawnych.pdf528,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons