Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2084
Tytuł: Russkie diminutivno-iterativnye glagoly i sposoby ih perevoda na nemeckij azyk
Autor: Stawnicka, Jadwiga
Słowa kluczowe: rosyjskie czasowniki deminutywno‑iteratywne; język rosyjski
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 170-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is a description of one of the group of Russian verbs of Aktionsarten (action types) and an examination of the ways of translating them into German. The paper consists of three parts. In part one the group of Russian Aktionsarten is classified. In part two their German equivalents are presented and discussed. Part three focuses on the lack of the explicit usage of the meanings of the Russian verbs. Russian is the source language, while German is the language of translation. The corpus consists of amples of modern Russian literature and their translations into German.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2084
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stawnicka_Russkie_diminutivno_iterativnye_glagoly.pdf561,96 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons