Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20863
Tytuł: Ojcze nasz – z Biblii do języków Europy
Tytuł równoległy: Pater noster. From the Bible to European languages and cultures
Autor: Sobczykowa, Joanna
Słowa kluczowe: prayer; axiology; desacralization; community of a spirit
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article presents genesis, semantics and pragmatics of the title of the most important Christian prayer and its history in some European languages: Latin, Polish, Czech, German and English. The author of the article observes the process of desacralization and the interesting phenomena in between sacrum and profanum, spiritual and material elements. It describes a European community of spirit documented by the lexis evolution.
Opis: VI Światowy Kongres Polonistów, Katowice, 22–25 czerwca 2016 r.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20863
ISBN: 978-83-226-3580-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sobczykowa_Ojcze_nasz_z_Biblii.pdf661,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons