Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2089
Tytuł: Wpływ transformacji na przemiany struktury społecznej w Polsce
Autor: Czakon, Piotr
Słowa kluczowe: struktura społeczna; transformacja; nierówności społeczne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy (red.), "Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej" (S. 91-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł koncentruje się na problemie wpływu transformacji na strukturę społeczną w Polsce. W pierwszej części zaprezentowaliśmy najważniejsze teoretyczne aspekty naszej analizy. Następnie skrótowo opisaliśmy strukturę społeczną u schyłku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwróciliśmy uwagę na kilka aspektów: liczebność kategorii społeczno-zawodowych, poziom wynagrodzenia, prestiż zawodowy, nierówności społeczne. W zasadniczej części artykułu przeanalizowaliśmy jakie zmiany w strukturze społecznej zainicjowane zostały przez transformację.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2089
ISBN: 978-83-8012-691-6
978-83-8012-692-3
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Wplyw_transformacji_na_przemiany_struktury_spolecznej.pdf393,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons