Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2091
Tytuł: Stosunek gnostyków do władzy w świetle Traktatu Trójdzielnego (Nag Hammadi Codex I, 5)
Autor: Piwowarczyk, Przemysław
Słowa kluczowe: Tripartite Tractate; Nag Hammadi; Traktat Trójdzielny; Rzym a chrześcijanie; gnostycyzm; wczesne chrześcijaństwo
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik (red.), "W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego" (S. 71-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Christians of the second century defined their attitude towards the Roman state through the perspective of persecutions. There were expressions of sharp criticism as well as of loyalty. Also the Christian gnostics, like other persecuted Christians, had to define their relation to the state and the authorities. The best source for research of this subject is the so-called Tripartite Tractate, a text concerning Valentinian theology, from the first codex of Nag Hammadi. It contains a radical critique of all authority, particularly one which abuses its prerogatives. It denies to the Christians the right of involvement into the political life of the Empire, and for the rulers it provides the hope of salvation only under the condition of self-limitation of their power.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2091
ISBN: 9788380123441
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piwowarczyk_Stosunek_gnostykow_do_wladzy_w_swietle_Traktatu _Trojdzielnego.pdf640,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons