Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20954
Title: Teologia śmierci - recenzja
Authors: Wójtowicz, Marek
Keywords: Teologia śmierci; recenzja
Issue Date: 2006
Citation: "Studia Pastoralne" Nr 2 (2006), s. 341-343
Abstract: Teologia śmierci to kolejny tom interesującej serii wydawniczej, zatytułowanej Myśl Teologiczna. Cataldo Zuccaro, profesor rzymskiego Urbanianum, postawił sobie za cel opracowanie teologicznej wykładni fenomenu śmierci, zwłaszcza z punktu widzenia moralistyki. Praca ta różni się od rozpraw z zakresu dogmatyki tym, iż koncentruje się nie na zagadnieniach eschatologicznych, ale na samym wydarzeniu kresu życia. Odrębność widać także w przyjętej metodzie analizy problemu – punktem wyjścia są przesłanki antropologiczne (kierunek badań od ratio do fides), a nie treści objawione. Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszych trzech znajdujemy zagadnienia wprowadzające w problematykę śmierci i umierania oraz zarys rozstrzygnięć typowych dla badań socjologicznych, psychologicznych i filozoficznych (...).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20954
ISSN: 1734-4433
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojtowicz_Teologia_smierci.pdf467,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons