Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20970
Title: Cieszyniak drużynowym w Wilnie : o związkach harcerstwa śląskiego z wileńskim w dwudziestoleciu międzywojennym
Authors: Heska-Kwaśniewicz, Krystyna
Keywords: śląskie harcerstwo; czasopismo Na Tropie; prasa harcerska
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, J. Januszewska-Jurkiewicz, E. Żurawska (red), "Między Śląskiem a Wileńszczyzną" (S. 117-129). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęły się pięknie kształtować związki śląskiego harcerstwa z druhami w całej Rzeczypospolitej. Nie tylko z pobliskim chorągwiami krakowską, czy kielecką, ale również z najodleglejszymi, jak lwowska czy wileńska. Były to więzy organizacyjne i personalne, jak również okazjonalne, z czasem przeradzające się w przyjaźnie. Sprzyjała temu zarówno harcerska skłonność wędrownicza i wycieczkowa, jak i otwartość na każdego spotkanego człowieka. Prasa harcerska z tamtego okresu, zwłaszcza „Na Tropie”, pismo wychodzące w Katowicach, nieustannie przynosiło wiadomości i informacje z życia harcerskiego z całej Polski i świata, pobudzając w ten sposób ciekawość wzajemną i budując mosty porozumienia[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20970
ISBN: 978‑83‑226‑3476‑9
978‑83‑226‑3477‑6
ISSN: 0208‑6336
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Heska_Kwasniewicz_ Cieszyniak_druzynowym_w_Wilnie.pdf631,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons