Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20973
Tytuł: "Stanąć pod krzewem jaśminu" : o Niewidzialnym zapaśniku Grażyny Zambrzyckiej
Autor: Szałasta-Rogowska, Bożena
Słowa kluczowe: Grażyna Zambrzycka; Polish poetry in Canada; myth; literary tradition; intertextuality
Data wydania: 2019
Źródło: E. Dutka, M. Kisiel (red.), "Historia, biografia, literatura : studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku" (S. 291-317). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the latest volume of poetry published by a Polish poet living in Vancouver, Canada. The author analyzes the poems from a broad-ly understood culturally-oriented perspective. She notes the variety of different narrative threads in her poetry, traces the poetic techniques and points to the mythological inspirations, intertextual and philosophical allusions, discusses the metapoetic elements and emigration dilemmas. The article argues that it is possible to see in the poetry of Grażyna Zambrzycka the continued amaze-ment at the world and the extolment of the entirety of its existence—both the suffering and the joy, as well as the pursuit of artistic activities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20973
ISBN: 978-83-226-3637-4
978-83-226-3638-1
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szalasta_Rogowska_Stanac_pod_krzewem_jasminu.pdf574,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons