Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/210
Tytuł: Probing the top-Higgs coupling through the secondary lepton distributions in the associated production of the top-quark pair and Higgs boson at the LHC
Autor: Kołodziej, Karol
Słapik, Aleksandra
Słowa kluczowe: top-Higgs coupling; secondary lepton distributions; top-quark pair; LHC
Data wydania: 2015
Źródło: European Physical Journal C, Vol. 75, iss. 10 (2015), art. no 475
Abstrakt: We complement the analysis of the anomalous top-Higgs coupling effects on the secondary lepton distributions in the associated production of the top-quark pair and Higgs boson in proton–proton collisions at the LHC of the former work by one of the present authors by taking into account the quark–antiquark production mechanism. We also present simple arguments which explain why the effects of the scalar and pseudoscalar anomalous couplings on the unpolarized cross section of the process are completely insensitive to the sign of either of them
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/210
DOI: 10.1140/epjc/s10052-015-3696-y
ISSN: 1434-6044
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kolodziej_Probing_the_top_Higgs_coupling_through_the_secondary_lepton_distributions.pdf843,59 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons