Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2100
Tytuł: Lektura etyczna - przebrzmiała moda czy interpretacyjna konieczność?
Autor: Koziołek, Krystyna
Słowa kluczowe: lektura etyczna; literatura
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Socha, A. Łakomy (red.),"Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji" (S. 9-15). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The researcher asks the question on the up-to-dateness of the research proposals deriving from the circle called the “the ethics of reading”. She pays attention to the fact that recently old-fashioned and anachronic questions on the axiology of reading have now become typical problems of the humanities. It is supported by the conviction that particular fields of the humanities permeate into one another, and awareness that the ethics of the reception of a literary work constitutes an indispensable element of an individual reading of a text. The ethics appears in reader’s consciousness before poetics. Thanks to it, the reader, unfairly divided into an emotional and suspicious one, blends into the subject of a multi-dimensional reading experience. Hence, big text institutions base on reader’s individual reading who experiences, understands and evaluates the text. Without it, academic humanities does not exist.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2100
ISBN: 9788322620830
9788322620830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koziolek_Lektura_etyczna_przebrzmiala_moda_czy_interpretacyjna_koniecznosc.pdf254,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons