Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2103
Title: "Sunday belongs to the Lord and to us" - in Roman Catholic-Lutheran families
Authors: Budniak, Józef
Keywords: marriages of different denominations; families of different denominations; Catholics; Evangelical; the Lord’s Day
Issue Date: 2013
Citation: Ecumeny and Law, No. 1 (2013), s. 63-76
Abstract: Dzień Pański stanowi centrum chrześcijańskiego życia. Za kardynałem Zagrzebia Franjo Kuharičem można przywołać stwierdzenie, że „niedziela jest Boża i nasza”. Niedziela to dzień duchowego wzmocnienia i odpoczynku od pracy, dzień nabożeństwa, spokoju i zamyślenia. Niedziela jest symbolem godności i wolności, którymi obdarza człowieka Bóg. Dzięki tym właśnie wartościom konstytuuje się obraz człowieka w naszym społeczeństwie; i tak powinno pozostać. Dla chrześcijan świętowanie niedzieli wynika jasno z biblijnego nakazu. W ten sposób zachowuje się godność i wolność człowieka oraz wzmacnia się fundament wartości naszego społeczeństwa. Bez takiego rozumienia Dnia Pańskiego pozostałyby jedynie dni robocze. Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicko- augsburski przywiązują wielką wagę do zachowywania Dnia Pańskiego, bowiem jest on wpisany w samą istotę chrześcijańskiej egzystencji. Bez świętowania niedzieli chrześcijanin traci swoją tożsamość. Niedziela jest zaproszeniem do rozważania własnej egzystencji. Dokonuje się to poprzez uczestnictwo we mszy świętej czy w nabożeństwie słowa Bożego, bowiem jeżeli nie ma w niedzielę Eucharystii czy nabożeństwa, to przestaje ona być Dniem Pańskim. Kościoły winny małżonkom osób o różnej przynależności wyznaniowej uświadamiać wagę wspólnego uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej czy w niedzielnym nabożeństwie. Kościół winien ich łączyć. W dobie jednoczącej się Europy problem rodzin o różnej przynależności wyznaniowej będzie w przyszłości dotyczył mieszkańców całej Polski. Dlatego potrzebą chwili staje się wspólne stanowisko Kościołów w Polsce oraz szeroko pojęta edukacja społeczeństwa ukazująca specyfikę tego typu małżeństw, którym należy przypominać, że „niedziela to prawdziwa szkoła, w której realizowany jest nieustannie program kościelnej pedagogiki. Pedagogiki nieodzownej, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie coraz silniej odczuwającym skutki kulturowego rozdrobnienia i pluralizmu, które nieustannie wystawiają na próbę wierność poszczególnych chrześcijan wobec określonych wymogów wiary” (DD 83). Troską kościołów i wspólnot chrześcijańskich jest to, aby niedziela była przez rodziny o różnej przynależności wyznaniowej godnie i owocnie przeżywana, bowiem jest ona Boża i nasza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2103
ISSN: 2353-4877
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Sunday_belongs_to_the_Lord_and_to_us.pdf292,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons