Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2115
Title: "Chemia mózgów" : próba interpretacji "Motorów" Emila Zegadłowicza
Authors: Bartos, Ewa
Keywords: Emil Zegadłowicz; proza
Issue Date: 2015
Citation: H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki (red.), "Emil Zegadłowicz : daleki i bliski" (S. 341-360). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Emil Zegadłowicz dbał o reklamę swoich książek. „Plakatowanie” odbywało się na wiele sposobów, a gorzeńskie archiwa pełne listów, fragmentów poszczególnych dzieł dobrze wróżyły na przyszłość. Skrupulatność pisarza w projektowaniu lektury swych utworów zaowocowała biograficzną interpretacją genezy większości z nich. Najgłośniejsze Zmory… i Motory stanowiły solidnie przygotowaną prowokację, mającą przynieść pisarzowi wiele korzyści. Jeśli w przypadku Zmór… charakter powieści wyrastał z młodzieńczych doświadczeń autora i łączony był przez ówczesną krytykę z nadmiernym epatowaniem seksem, to w przypadku Motorów sprawa przestaje być taka oczywista.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2115
ISBN: 9788380122604
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartos_Chemia_mozgow.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons