Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2119
Tytuł: Ultratranscendentalizm Jacques'a Derridy jako poszukiwanie warunków niemożliwości
Autor: Łaciak, Piotr
Słowa kluczowe: Jacques Derrida; ltratranscendentalizm
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 173-186). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedmiotem artykułu jest filozofia Jacques’a Derridy, rozumiana jako radykalizacja intencji krytycznej transcendentalizmu. Mając na uwadze tę radykalizację, Derrida określa własne stanowisko jako ultratranscendentalizm. Według francuskiego filozofa „istnieje [...] jakieś przed i jakieś poza krytyki transcendentalnej”. O ile przed stanowi naiwny obiektywizm, o tyle poza oznacza ultratranscendentalizm, przy czym aby wyjść poza transcendentalizm, należy najpierw przezeń przejść, w przeciwnym razie poza stoczyłoby się znów w jakieś naiwne przed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2119
ISBN: 9788322620304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Laciak_Ultratranscendentalizm_Jacquesa_Derridy.pdf309,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons