Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMusioł, Anna-
dc.date.accessioned2018-04-05T12:54:17Z-
dc.date.available2018-04-05T12:54:17Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationD. Bęben, A. J. Noras (red.), "Filozofia Kanta i jej recepcja" (S. 199-215). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322620304-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/2120-
dc.description.abstractIntelektualna aktywność Ernsta Cassirera ma swe źródło w chętnym podejmowaniu przezeń tematów niełatwych, aczkolwiek inspirujących. Słynie on z samodzielnie stworzonej teorii, według której poznanie uchodzi za metodę symbolicznego przyswajania zjawisk siłą ludzkiego umysłu, a zatem: nie wiedza empiryczna, lecz prawdy wywiedzione z rozumu decydują o ludzkim poznaniu. Nie sposób ukryć faktu, że dla potwierdzenia własnej, tak postawionej tezy filozof kieruje się krytyczną oceną przekonań swego mistrza Hermanna Cohena, dla którego matematyka, będąc nauką czystą, niezapośredniczoną, determinuje możliwość poznawania rzeczywistości fizycznej. Czyniąc z liczby kategorię matematycznie rozumianego przyrodoznawstwa, Cohen manifestuje swój sprzeciw wobec poglądów pozytywistów, którzy gwarantem poznania czynią zwykle doświadczenie zmysłowe, psychiczne właściwości poznającego podmiotu, bądź też zacieśniają proces poznawczy do granic teorii odbicia.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectErnst Cassirerpl_PL
dc.subjectImmanuel Kantpl_PL
dc.titleErnst Cassirer neokantystą? Między formą symboliczną jako istotą kultury a filozofią Immanuela Kantapl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musiol_Ernst_Cassirer_neokantysta.pdf334,38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons