Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2125
Tytuł: O szkole, o stresie i o lęku słów kilka...
Autor: Niesporek-Szamburska, Bernadeta
Słowa kluczowe: szkoła; uczniowie; rywalizacja; stres
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 201-213). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author illustrates how the students’ ways of thinking about school and itscharacteristic environment, as well as the phenomena of stress and fear accompanyingstudents at school, are being reflected in their use of language, lexis and expression oftheir opinions. On the basis of some young people’s statements, negative pictures ofschool and the atmosphere pervading it, have been presented. Simultaneously, the authorobserves that only a change in the school relations may lead to a different — positiveattitude towards the school environment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2125
ISBN: 9788380123823
9788380123830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Szamburska_O_szkole_o_stresie_i_o_leku_slow_kilka.pdf423,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons