Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2128
Tytuł: Między Erosem i Tanatosem : o twórczości Wojciecha Kuczoka
Autor: Nęcka, Agnieszka
Słowa kluczowe: Wojciech Kuczok; twórczość
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1" (S. 167-197). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Urodzony w 1972 roku w Chorzowie Wojciech Kuczok — z zamiłowania oddający się speleologii — jest prozaikiem i krytykiem filmowym, którego teksty publikowane były między innymi na łamach „FA‑artu”, „Kina”, „Nowego Nurtu”, „Opcji”, „Rzeczpospolitej”, „Studium”, „Tygodnika Powszechnego”, „Kresów” czy „Twórczości”. Po zbiorze poetyckim zatytułowanym Opowieści samowite (1996) i arkuszu poetyckim Larmo (1998) wydał, nominowane do Nagrody Literackiej Nike (i nagrodzone w V Konkursie Literackim Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 2000 roku), opowiadania zatytułowane Opowieści słychane (1999). Trzy lata później ukazały się, nominowane z kolei do Paszportów „Polityki”, Szkieleciarki1. Rok 2003 przyniósł natomiast powieść Gnój… (uhonorowaną Nagrodą Literacką Nike i Paszportem „Polityki” oraz uznaną za książkę Wiosny 2003 Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych), która stała się inspiracją filmu fabularnego Pręgi (wyreżyserowanego przez Magdalenę Piekorz, nagrodzonego Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni). Później pojawiły się jeszcze: Widmokrąg (2004), Senność (2008), Spiski. Przygody tatrzańskie (2010) i Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych (2013).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2128
ISBN: 9788380121461
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Necka_Miedzy_Erosem_a_Tanatosem.pdf642,72 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons