Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21309
Title: Bądź wierny Idź
Authors: Antoniewicz, Adam
Keywords: Zbigniew Herbert; poezja; cytat
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja (red.), "Na wyrywki : 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec" (S. 34-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Fragment jest końcowym wersem wiersza Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito, który zamyka zbiór Pan Cogito (1974). Zawołanie „Bądź wierny Idź” złożone jest z dwóch czasowników w trybie rozkazującym. Pierwszy to wezwanie do bycia wiernym swoim ideałom i przekonaniom. W świecie pełnym konformizmu i łatwego życia Herbert apeluje o wybranie trudniejszej ścieżki nieulegania nawoływaniom świata do zdrady swoich ideałów w imię bezkonfliktowego życia. Rozkaz „idź” jest analogią do biblijnego rozesłania apostołów przez Jezusa, aby ci świadczyli o Nim i o Jego naukach. Pan Cogito wysyła czytelnika w świat, żeby stał się przykładem i świadkiem niezłomnej postawy prawdziwego człowieka (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21309
ISBN: 978-83-226-3413-4
978-83-226-3414-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antoniewicz_Badz_wierny_Idz.pdf659,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons