Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2137
Tytuł: Literatura fantastyczna : przypadek chorwacki
Autor: Kurtok, Antonina
Słowa kluczowe: literatura chorwacka; fantastyczna literatura chorwacka
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 123-132). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article synthetically presents the circumstances and conditions of the evolution of speculative fiction in Croatia, its place and role in the literary-historical process, as well as its significance for the evolution of Croatian literature in later years. Croatian speculative fiction is something of a phenomenon in the local literary/ cultural space: it is identified in nearly all theoretical, critical or literary-historical studies with only one generation of writers publishing their texts in the 1970s. The activity of the so-called “fantasts” (fantastičari), also named “borgesians” or creators of “young prose,” was an expression of opposition towards the socially-engaged literature (stvarnosna proza), dominating at that time.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2137
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kurtok_Literatura_fantastyczna_przypadek_chorwacki.pdf299,22 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons