Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2139
Tytuł: Nierówności społeczne i jakość życia. Naukowe rozumienie oraz relacje między terminami
Autor: Czakon, Piotr
Słowa kluczowe: Nierówności społeczne; jakość życia; GINI index
Data wydania: 2017
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Źródło: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, Z. 106 (2017), s. 139-151
Abstrakt: Zasadniczym celem artykułu jest uwydatnienie powiązań między zagadnieniami nierówności społecznych i jakości życia. Pojęcie jakości życia jest często stosowane w codziennych dyskusjach – jako ogólne rozumienie dobrobytu. Trudności nastręcza jednak wypracowanie akademickiego znaczenia tego terminu. Aby przezwyciężyć ten problem niektórzy naukowcy postulują oparcie się na dwóch wskaźnikach jakości życia: subiektywnych (poczucie szczęścia) i obiektywnych (dostęp do cenionych dóbr i usług). Ponieważ wiele społecznie cennych dóbr jest ograniczonych (np. majątek), ludzie nie mają równego do nich dostępu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2139
DOI: 10.29119/1641-3466.2017.106.11
ISSN: 1641-3466
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czakon_Nierownosci_spoleczne_i_jakosc_zycia.pdf574,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons