Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2142
Tytuł: W poszukiwaniu szczęścia - wędrowki bohaterów w "Siostrze Carrie" Theodora Dreisera
Autor: Woźniakowska, Agnieszka
Słowa kluczowe: Theodor Dreiser; Siostra Carrie; literatura amerykańska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Pyzik, A. Woźniakowska (red.), "Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5, Podróże, wędrówki, włóczęgi" (S. 126-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This essay presents different types of journeys undertaken by the characters in Theodore Dreiser’s novel Sister Carrie (1900). The aim of the journeys, both those made in a literal and in metaphorical sense, is to achieve happiness, most often understood as financial success. Few characters manage to achieve it; while some characters quickly climb the social ladder, others fall to its bottom. This novel, showing the shallowness and superficiality of the American Dream, lays emphasis on the simple truth, that money alone does not guarantee the feeling of fulfillment. Therefore, unaware of what gives true happiness, man is “sentenced” to constant searching.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2142
ISBN: 9788322620274
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wozniakowska_W_poszukiwaniu_szczescia_wedrowki_bohaterow_w_Siostrze_Carrie.pdf474,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons