Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21427
Tytuł: Pamiętajcie o ogrodach... : obrazy wsi w Febliku Małgorzaty Musierowicz
Autor: Jędrych, Karolina
Słowa kluczowe: Małgorzata Musierowicz; Feblik; Jeżycjada; village; painting; literature; open air museum
Data wydania: 2018
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Niesporek‑Szamburska, M. Wójcik‑Dudek (red.), "(Od)pamiętywanie - gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży" (S. 263-275). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present article has the form of an interpretative essay, in which I am writing about the latest novel from the series Jeżycjada — Feblik (2015) by Małgorzata Musierowicz. The eponymous images of the countryside refer to literary and pictorial comments and associations with the real rural landscape uttered by the characters of the book. I pay particular attention to two scenes from the novel: in the open‑air museum in Dziekanowice and by the lake in the forest. There we can find references to the paint‑ ings of Józef Chełmoński, Jacek Malczewski, Julian Fałat, also to the poetry by Adam Mickiewicz, and — indirectly — to the literature of positivism. I term these associations literary and painting filters, which the author of the novel imposes on that which is real. Thanks to these filters we can see how the memory of the characters created by Musie‑ rowicz functions and to what extent their associations are derived from the reality and from artistic fiction. In this article I also emphasize the role of characters’ and the author’s herself fasci‑ nation of literature and art in shaping the tastes of the readers and encouraging them to explore the literary and artistic gardens.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21427
ISBN: 978-83-226-3306-9
978-83-226-3307-6
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrych_ Pamietajcie_o_ogrodach.pdf446,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons