Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2145
Tytuł: "Robot" : opowieść fantastyczna i naukowa
Autor: Bartos, Ewa
Słowa kluczowe: Adam Wiśniewski-Snerg; powieść Robot
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 231-244). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article offers a short analysis and an interpretation of Adam Wiśniewski- Snerg’s most famous novel, The Robot. In the first part of her sketch, the author presents an insight into the reception of the Wiśniewski-Snerg’s 1973 spectacular debut, which Robert Klementowski elevated to the rank of “a significant event of the early 1970s” a few years later. Even though at the time, The Robot would be regarded as a work on par with Lem’s novels, it soon became forgotten. The second part of the article aims to re-kindle reflection upon the novel by offering an interpretation of The Robot as an allegory of human fate.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2145
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartos_Robot_Opowiesc_fantastyczna_i_naukowa.pdf325,52 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons