Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2147
Tytuł: Ciri - dziecko, dziewica, cyborg
Autor: Kasperek, Kinga
Słowa kluczowe: Saga o wiedźminie; Ciri postać fantastycza
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 245-262). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The present sketch is an attempt at an interpretation of Ciri, a character from The Witcher Saga by Andrzej Sapkowski. The author points to connections between Donna Haraway’s essay A Cyborg Manifesto and the structure of Sapkowski’s character. Although Ciri is perceived through the prism of a classic representation of female protagonists in the fantasy genre, the author seeks to prove that she represents a different – new – type of a fantasy heroine. The works by Judith Butler provide an important context for this interpretation – her concepts, along with the figures of a cyborg, a virgin and a child are essential in interpreting the character of Ciri – and systematically lead toward the notion of postgenderism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2147
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kasperek_Ciri_dziecko_dziewica_cyborg.pdf332,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons