Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2149
Tytuł: Groza w opowiadaniu "Talidomid" Dawida Kaina
Autor: Niesporek, Katarzyna
Słowa kluczowe: Gorefikacje; Dawid Kain
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 303-323). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Gorefikacje is the first Polish e-anthology of gore, which premiered on March 30th, 2013. Extreme horror is new to Polish literature: it is only at the beginning of its path. Making its first shy steps towards the center of the literary scene, it owes its evolution to young authors, who first seek inspiration in works by non-Polish authors, and then – in cinematography. Gore oscillates first and foremost around macabre images of blood, dismemberment, vivisection, abuse, killing, torture, pornography, crime, and perverse provocations. The article focuses on the opening text of the Gorefikacje e-anthology – a story written by one of the most renowned contemporary Polish horror writers, Dawid Kain. Mateusz, the protagonist of Talidomid, is a cripple. Immersed in the “Die of Death” – a mysterious online game – he realizes that it is life that plays a game with him. Doomed, he becomes a victim of his own fate: his hatred towards others eventually turns against himself.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2149
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Niesporek_Groza_w_opowiadaniu_Talidomid_Dawida_Kaina.pdf343,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons