Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21502
Title: Księga "Myśliwski" (w oczekiwaniu na siódmy rozdział...)
Authors: Olejniczak, Józef
Keywords: Wiesław Myśliwski; twórczość Wiesława Myśliwskiego; proza Wiesława Myśliwskiego
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Olejniczak, M. Boniecka, P. Zając (red.), "Myśl Myśliwskiego : (studia i eseje)" (S. 9-49). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nazwałem dorobek powieściowy Myśliwskiego „Księgą” i konsekwentnie kolejne powieści określałem jako następujące po sobie jej rozdziały. Jest to zabieg retoryczno-kompozycyjny, ale nie tylko… Ba! - pozwoliłem sobie nawet na puste miejsce tam, gdzie pojawić się powinien siódmy rozdział. „Powinien się pojawić”, bo opowieść/opowieści Myśliwskiego nie ma/nie mają końca, „domagają się” kontynuacji. W tej nominacji chcę wskazać na spójność dzieła powieściowego autora Klucznika, w którym wzajemnie przenikają się improwizacje na temat ludzkich losów, Historii, epizodów, przedmiotów, miejsc. Pamiętam wszelako o wielkim zróżnicowaniu tych/tej narracji. Myśliwski konsekwentnie opowiada w pierwszej osobie, zawsze jest to monolog, zawsze wewnętrznie zróżnicowany, zawsze ma charakter wielogłosowy, bo chętnie pierwszoosobowy narrator „oddaje głos” przywoływanym przez siebie w pamięci czy we śnie postaciom. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21502
ISBN: 978-83-226-3284-0
978-83-226-3285-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olejniczak_Księga_Mysliwski_w_oczekiwaniu_na_siodmy_rozdzial.pdf680,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons