Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21505
Tytuł: Analiza występowania Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) oraz Leptophloeus clematidis (Erichson, 1846)(Coleoptera: Laemophloeidae) na Śląsku
Tytuł równoległy: Analysis of the occurrence of Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) and Leptophloeus clematidis (Erichson, 1846) (Coleoptera: Laemophloeidae) in Silesia
Autor: Grzywocz, Janusz
Dobosz, Roland
Szołtys, Henryk
Bzdęga, Katarzyna
Słowa kluczowe: Xylocleptes bispinus; Leptophloeus clematidis; Traveller's-joy; predator–victim; coexistence; bionomy; biodiversity
Data wydania: 2021
Źródło: "Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Przyroda", Vol. 27, 2021, s. 1-10
Abstrakt: Leptophloeus clematidis (Erichson, 1846) is a new species for Silesia and Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) is recorded for the first time in Upper Silesia and Trzebnickie Hills (according to the catalogue of Polish fauna) from Traveller's-joy (Clematis vitalba). The methods for identifying and recording the foraging areas of these beetles are discussed. The relevant biological data acquired during this research are analysed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21505
DOI: 10.5281/zenodo.5172020
ISSN: 0068-466X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNP)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Grzywocz_Dobosz_Szoltys_Bzdega_Analiza_wystepowania_Xylocleptes_bispinus.pdf5,04 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons