Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2151
Tytuł: Światy wyludnione Nadzieja i oczekiwanie w Wyludniaczu Samuela Becketta
Autor: Kisiel, Michał
Słowa kluczowe: Samuel Beckett; opowiadanie Wyludniacz
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 325-336). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article offers an attempt at a Deleuzian re-reading of The Lost Ones by Samuel Beckett. Interpreting the story through the lens of the trope of “exhaustion,” the author offers a reading of The Lost Ones in terms of an unthinkable world. Such a perspective directs one’s attention to the figure of the narrator of the “wondering bodies” myth, who constantly invalidates the nihilism of the presented reality. In light of such a reading, The Lost Ones becomes a story founded on the principle of absolute unresolvability, perpetually referring the reader to hope and dooming him or her to constant waiting for an outside intervention which could bring the end to the tragic suspension of the people inhabiting the presented world.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2151
ISBN: 9788380122987
9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Swiaty_wyludnione_Nadzieja_i_oczekiwanie_w_Wyludniaczu.pdf312,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons