Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2152
Tytuł: O przestrogach przed "kacerskimi" naukami w tekstach ramowych postylli Jakuba Wujka
Autor: Rak, Iwona
Słowa kluczowe: postylla katolicka; Jakub Wujek; Pismo Święte- interpretacje; literatura katolicka
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, S. Dąbrowski (red.), “Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach” (s. 103-115). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The text pivots around the doctrinal arguments tackled in prefaces and acknowledgementsof two Old Polish editions, including one abridged edition, of the collectionsof sermons by the Jesuit writer. The analyses thereof focus on the ways in which thetexts in question attempt to prove the unique character and “antiquity” of the Romanconfession. Apart from the praises of Catholicism the clergyman’s advice are equallynoteworthy, particularly those on combating doubt in creed. All is complemented byobservations on the representation of an infidel as depicted by Jakub Wujek in terms ofthe editorial elements of the editions discussed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2152
ISBN: 9788380125896
9788380125902
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rak_O_przestrogach_przed_kacerskimi_naukami_w_tekstach.pdf458,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons