Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21551
Title: Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 1
Authors: Sławkowa, Ewa
Keywords: tekst literacki; interpretacja; lektura "językoznawcza"
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Książka, którą oddajemy do rąk czytelników - nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów kierunków humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem filologów, ma być w zamyśle autorki przygodą intelektualną, otwierającą potencjalnego a uważnego odbiorcę na fenomen szczególnego rodzaju. Jest nim pewnego typu (od) czytanie utworu literackiego. Aby nasz potencjalny czytelnik mógł się do takiego sposobu odczytania tekstu literackiego przygotować i ostatecznie go zaakceptować, proponujemy mu, aby przede wszystkim spróbował przyjąć wobec tego tekstu postawę niecodzienną, porzucając na pewien czas dotychczasowe przyzwyczajenia i konwencje czytania literatury. Ze świadomością metodologicznego i analitycznego fiaska podejmujemy zatem zadanie ryzykowne. Odpowiednio dobrany tekst literacki chcemy bowiem potraktować zupełnie niekonwencjonalnie, czyniąc go podatnym na lekturę w duchu teorii metodologii językoznawczych (i taką propozycję dydaktyczną zawierają poszczególne rozdziały książki). Znaczy to, że będziemy chcieli potraktować go w taki sposób, aby przynajmniej w jakiejś mierze i w stopniu, w jakim będzie to możliwe, mógł stać się przydatny do wprowadzenia studenta w problematykę nowocześnie rozumianej lingwistyki i zapoznania go z istniejącymi w jej obszarze badawczym głównymi szkołami i kierunkami myślenia (przedstrukturalistycznym, strukturalistycznym i kognitywnym) [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21551
ISBN: 978-83-63268-18-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawkowa_Tekst_literacki_w_kregu_jezykoznawstwa_tom_1.pdf9,55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons