Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2156
Tytuł: "umiera przeżyty dzień" : o twórczości Piotra Szewca
Autor: Maroszczuk, Grażyna
Słowa kluczowe: Piotr Szewc; twórczość
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1" (S. 467-489). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Krąg prozatorskich dokonań Piotra Szewca reprezentują trzy powieści: Zagłada (1987, 1993, 2003), Zmierzchy i poranki (2000, 2001) i Bociany nad powiatem (2005). W dorobku pisarza odnotować wypada także formy oparte na fundamencie dialogowym. Ocalony na Wschodzie… (1991) — to zapis wielogodzinnych rozmów przeprowadzonych z Julianem Stryjkowskim, dopełniony eseistyczno‑wspomnieniowym szkicem do portretu pisarza, zatytułowanym Syn kapłana (2001). Wreszcie książkowa antologia wywiadów z pisarzami Wolność i współczucie…, z 2002 roku, zbierająca krótkie rozmowy z ludźmi nauki i literatury z 2002 roku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2156
ISBN: 9788380121461
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maroszczuk_Umiera_przezyty_dzien.pdf608,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons