Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2161
Tytuł: Książka zakazana i niepożądana w niemieckich bibliotekach szkolnych i oświatowych w II Rzeczypospolitej
Autor: Gębołyś, Zdzisław
Słowa kluczowe: książki zakazane; II Rzeczpospolita; niemieckie biblioteki szkolne; niemieckie biblioteki oświatowe; niemieckie biblioteki publiczne; Second Republic of Poland; German school libraries; German public libraries; prohibited books
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), "Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek)" (S. 191-210). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The German minority in Poland in the Second Republic of Poland constituted about 740 thousand people, which gave it the fifth place after the Ukrainians, Jews, Russians and Belarusians. Real power and role of Germans in Poland were far beyond a demographic factor. Germans inhabited mainly western and northern voivodeships in Poland, and had a pretty big economic potential at their disposal. They were also a political power in their attempts to a parliament and local self‑governments. German minority was well‑organised, acted in numerous associations and societies of professional and cultural profiles. Except for Germans living in eastern voivodeships of the Second Republic of Poland, Germans, literate in majority, were active participants in a cultural life. Four factors played an indirect role in maintaining and reinforcing national identity, namely family, school, church and media. The aim of the text is to present the role of book in the very process. Deliberations will cover these German books which from the point of view of Polish authorities spread revisionist and Pole‑destructive opinions among Germans and were eliminated by them. The subject of analysis constitutes the literature gathered in German school and public libraries, educational and academic ones. A special emphasis was put on spreading books propagating the Nazist ideology in German libraries. Zdzisław Gębołyś Verbotenes und
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2161
ISBN: 9788322620472
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gebolys_Ksiazka_zakazana_i_niepozadana_w_niemieckich_bibliotekach_szkolnych.pdf342,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons