Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2163
Tytuł: Niedokończone tożsamości polityczne. Kilka słów o polskiej niedokończonej tożsamości narodowej
Autor: Wódz, Jacek
Słowa kluczowe: niedokończone tożsamości polityczne; polska polityka
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: G. Libor, J. Wódz (red.), "Niedokończone tożsamości społeczne : szkice socjologiczne" (S. 11-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to present the main assumptions of the author’s hypothesis concerning the existence of incomplete political identities on the example of Poland. The hypothesis assumes that such identities do exist, and due to the lack of the developed and stable model of socialization (in this case a model of political socialization) they are subject to transformations; however, not only to those that today are the result and the aftermath of globalization. The lack of the developed model of political socialization in the case of Poland, and thus an incomplete character of Polish political identity, is the aftermath of such, and no other, history of our country — that is, annexations, wars, communism or transformation. The consequences of this status quo are multiple, both to the quality of the elites and to decisions they make (those that concern decentralization and regionalization of the country in the main) as well as to the level of political participation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2163
ISBN: 9788380124615
9788380124622
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wodz_Niedokonczone_tozsamosci_polityczne.pdf385,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons