Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2164
Tytuł: Wpływ cenzury kościelnej na program wydawniczy Księgarni i Drukarni Katolickiej
Autor: Muc, Agata
Słowa kluczowe: Księgarnia i Drukarnia Katolicka; cenzura kościelna; church censorship; Catholic Bookshop and Printing House
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), "Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek)" (S. 145-158). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Church censorship has had a long tradition and reached the first centuries of Christianity and one of its forms, a previous censorship, has functioned in a Catholic church since modernity. A Code of a Canonic Law standardized the principles of text control and procedures of awarding imprimaturs in the interwar period. The very principles defined, apart from the subject and object of censorship, specific tips for publishers aiming at getting an approval of church authorities to publish a book. The work shows the extent to which a church censorship influenced a publishing plan and the process of production of the Catholic Bookshop and Printing House, one of the dioceses in Upper Silesia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2164
ISBN: 9788322620472
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Muc_Wplyw_cenzury_koscielnej_na_program_wydawniczy.pdf325 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons