Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21664
Title: Znajomość wybranych reguł pisowni słownictwa religijnego przez studentów teologii pastoralnej i studentów filologii polskiej
Other Titles: Knowledge of Selected Rules Concerning Religious Vocabulary Spelling Represented by Pastoral Theology Students and Polish Philology Students
Authors: Krzyżyk, Danuta
Keywords: słownictwo religijne; sprawność ortograficzna; badania empiryczne; studenci
Issue Date: 2021
Citation: "Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N – Educatio Nova" Vol. 6 (2021), s. 207-228
Abstract: W artykule omówiono wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych nad sprawnością ortograficzną studentów teologii pastoralnej (kleryków sześciu seminariów w Białymstoku, Olsztynie, Opolu, Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu) oraz studentów filologii polskiej (specjalność nauczycielska). Przedmiotem badań była pisownia słownictwa religijnego (zapis wielką i małą literą). Wskazano, jakie przepisy ortograficzne sprawiają respondentom największe trudności oraz określono poziom sprawności ortograficznej ankietowanych. W zakończeniu sformułowano postulaty wynikające z zebranego materiału badawczego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21664
DOI: 10.17951/en.2021.6.207-228
ISSN: 2451-0491
2543-9340
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_Znajomosc_wybranych_regul_pisowni_slownictwa_religijnego_przez_studentow_teologii.pdf457,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons