Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2170
Tytuł: Współczesna legenda Barbary Radziwiłłówny
Autor: Fesser, Dominika
Słowa kluczowe: Barbara Radziwiłłówna
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, S. Dąbrowski (red.), “Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach” (s. 267-284). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the dissertation is to verify the extent to which Barbara Radziwiłłówna’sbiography meets the criteria for becoming the subject of legend. Her observation encompassesthe shaping of this cultural category as such, not in literary works but incontemporary academic and popular texts, the latter having the advantage of making284 Dominika Fessera greater impact and being more likely to leave an imprint in the collective consciousness.The criteria included in the analysis are legend‑formativefactors as highlightedby Andrzej Makowiecki (Trzy legendy literackie. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński / ThreeLiterary Legends. Przybyszewski, Witkacy, Gałczyński, 1980) and conditions enabling thecreation of a legend. Confronting Barbara Radziwiłłówna’s biography with the set offactors that allow for the formation of a legend confirm that the life of Zygmunt August’ssecond wife included practically all them. What is more, the authors of the referencedtexts, by accentuating particular moments and aspects of Radziwiłłówna’s life andemploying the expressive repertoire of the belles‑lettres,move beyond the paradigm ofobjectivity – they let their emotions have the lead which, in effect, perpetuates Barbara’sbiographical legend.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2170
ISBN: 9788380125896
9788380125902
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Fesser_Wspolczesna_legenda_Barbary_Radziwillowny.pdf492,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons