Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21794
Title: Wprowadzenie
Authors: Jochemczyk, Mariusz
Piotrowiak, Miłosz
Keywords: interferencja; wstęp
Issue Date: 2021
Citation: "Fabrica Litterarum Polono-Italica", 2021, nr 1, s. 9-10
Abstract: Interferencja w rozumieniu Ockhamowskiego terminus conceptus staje się pojęciem obciążonym grzechem wieloznaczności. Ileż światów spaja ten („inter”) konektor? Ileż dyscyplin naukowych, dziedzin wiedzy, inżynieryjnych projektów i zwykłych pospolitych czynności nie może się obejść bez cudu interferencji? Także współczesna humanistyka chętnie korzysta z rezerwuaru tropów i pomysłów, pozornie „od zawsze” i „na stałe” przynależnych do empiryczno-technicznego słownika ekspertów. Nikogo nie dziwi dziś praktyka badania interferencji leksykalno‑semantycznej, podejmowana w próbach przekładu jednego języka naturalnego na inny, czy tropienie zjawisk „interferencji sztuk” w procesie analizy i rozumienia najnowszej poezji polskiej lub obcej [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21794
DOI: 10.31261/FLPI.2021.03.01
ISSN: 2658-185X
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jochemczyk_Piotrowiak_Wprowadzenie.pdf689,76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons