Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2180
Tytuł: Ja - Duch : o podmiocie "Króla-Ducha"
Autor: Nawarecka, Lucyna
Słowa kluczowe: Król-Duch; Julisz Słowacki; King-Ghost
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński (red.), "Zanikanie i istnienie niepełne : w labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości" (S. 53-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author bases her argument on the analysis of three genres determining the conception of the subject of a poem. These are a narrative poem, autobiography and confirmation-confession. What these different genres have in common is one thing, namely an attitude towards the truth. A narrative poem was to present a mythic truth, while autobiography, in accordance with Lejeune’s thesis, is based on an autobiographic pact assuming sincerity. A confrontation of these genres makes everything that happens in the subject obtain a higher rank. “I” has an extremely sublime position. Yet, confession is a genre in which “I” “belittlement” happens, on the other hand, and the subject frees from him/herself, and leaves a space in him/herself for God. Hence, what follows is a transition of a lyrical “I” from the sphere of “a human being” to the sphere of “a ghost”.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2180
ISBN: 9788322622308
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nawarecka_Ja _Duch_ O_podmiocie_Krola_Ducha.pdf299,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons