Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2185
Tytuł: Doświadczenie postrzegania pozazmysłowego – przypadek Agni Pilch
Autor: Gęsikowska, Kamila
Słowa kluczowe: Agni Pilch; Agnieszka Pilch
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński (red.), "Zanikanie i istnienie niepełne : w labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości" (S. 129-143). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article makes an initial analysis of an extrasensory perception as experience, basing her considerations on the case study, notably Agni Pilch “a clairvoyant from Wisła”. Using autobiographic materials concerning Agnieszka Pilch, included in the occultist magazine “Hejnał…”, the author describes the nature of visions experienced, concentrating on external and cultural conditions that could evoke it. Agni’s visions are presented in the light of generally-accepted national categories used when describing the extrasensory phenomena. The issue of differences in understanding the notion of clairvoyance by Agnieszka Pilch and the meaning given to it these days was raised. The author presents a defined and concrete model of an extrasensory experience, proving the significance of the cultural context in shaping its nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2185
ISBN: 9788322622308
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gesikowska_Doswiadczenie_postrzegania_pozazmyslowego_przypadek_Agni_Pilch.pdf325,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons