Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2188
Tytuł: "Szkoła starości" - być, aby się uczyć
Autor: Stopińska-Pająk, Agnieszka
Słowa kluczowe: the school of old age; the education of old people; Komeński’s concept
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 2, s. 11-23
Abstrakt: This paper discusses Jan Amos Komeński’s concept of “The School of Old Age” showing its topicality and usefulness in contemporary analyses into the educational problems of old people. The author refers to twenty century educational reports and contemporary concepts of human education linking it to Mr Komeński’s idea formulated over 300 years ago. “The School of Old Age” was presented as time ans place to be to learn but also the time we are now to learn. According to the author, “The School of Old Age” is to be perceived as a chance for all of us, both old people and children, youth, middle‑age and approaching old age people to get to know ourselves, understand, engage into dialogue and create our own identity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2188
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stopinska_Pajak_Szkola_starosci.pdf515,53 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons