Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21890
Title: Od powstańczej euforii do goryczy rozczarowania - powstania śląskie według Kazimierza Kutza
Authors: Copik, Ilona
Keywords: powstania śląskie; twórczość Kazimierza Kutza; tryptyk śląski; śląska tożsamość
Issue Date: 2021
Citation: Książnica Śląska T. 32 (2021), s. 65-79
Abstract: Celem artykułu jest omówienie motywów plebiscytowo-powstańczych w twórczości Kazimierza Kutza (ze szczególnym uwzględnieniem filmowego tryptyku: Sól ziemi czarnej, 1969; Perła w koronie, 1971; Paciorki jednego różańca, 1979) i refleksja nad nimi w kontekście ewolucji poglądów reżysera. W ciągu lat Kutz uzupełniał bowiem pierwotną wizję powstań, wypowiedziami wyrażanymi w formie teatralnej, eseistycznej, literackiej, które wskazywały nie tyle nawet na dokonanie jakiejś zasadniczej rewizji wcześniejszych przekonań, ile na nieustające rozwijanie krytycznego namysłu nad bilansem narodowościowych zrywów oraz nad śląską tożsamością. Autorka dokonuje przeglądu i podsumowania najważniejszych reprezentacji tego tematu przez Kutza reżysera, literata i publicystę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21890
ISSN: 0208-5798
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Copik_Od_powstanczej_euforii_do_goryczy_rozczarowania_powstania_slaskie_wedlug_Kazimierza_Kutza.pdf736,2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons