Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2193
Tytuł: Jesień życia kobiety - aspekty edukacyjne
Autor: Sulik, Monika
Słowa kluczowe: autumn of life; educational autumn; autumn education; third age
Data wydania: 2009
Źródło: Chowanna, 2009, t. 2, s. 143-154
Abstrakt: In the article the autumn of one’s life of the woman was portrayed in the light of educational aspects, presented from two different perspectives: the educational autumn and the autumn education. The first perspective is portraying the old age as the time of discovering new possibilities and the developmental potential by women in different areas everyday lives, with the second prospect presented educational value included in memories of women stayed in the third age. In the article were portrayed educational inspirations connected with the topic.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2193
ISSN: 0137-706X
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sulik_Jesien_zycia_kobiety.pdf553,77 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons