Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2194
Tytuł: Świat zamknięty w dłoni – ból i przyjemność jako podstawowe konotacje wybranych czasowników opisujących poznanie przez zmysł dotyku
Autor: Ładziak, Ewelina
Słowa kluczowe: opozycja sprzeczności; leksykografia
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 109-122). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article deals with difficulties with verbalizing stimuli that are received and sent by a human being through the sense of touch. The analytical material was limited to verbs, the meaning of which refers tp cognition by through the sense of touch, particularly hand movement. The difficulty with naming direct stimuli received by touching was caught on the basis of the analysis of the linguistic material that showed that semantic differences between words are visible among others within pragmatics. A characteristic of selected lexemes was made on the basis of lexicographic works available and takes into consideration information within etymology, semantic development and modern word usage. In view of the subjectivity of feelings evoked by touch, the opposition in the title was treated as a real opposition, without contradiction.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2194
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ladziak_Swiat_zamkniety_w_dloni_bol_i_przyjemnosc.pdf315,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons