Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21990
Title: Wprowadzenie
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Grabowska, Barbara
Dragomiletskii, Anton
Keywords: "Edukacja Międzykulturowa"; wprowadzenie do tomu
Issue Date: 2021
Citation: "Edukacja Międzykulturowa" (2021), Nr 15, s. 11-19
Abstract: "W 2012 roku ukazał się pierwszy numer rocznika „Edukacja Międzykulturowa”. W bilansie otwarcia Tadeusz Lewowicki – Przewodniczący Rady Naukowej – napisał „W wielokulturowym świecie, który coraz silniej oddziałuje na nasze społeczeństwo i w którym Polacy uczestniczą z coraz większym zaangażowaniem, sprawy edukacji mogą i powinny odgrywać znaczącą i przede wszystkim pozytywną rolę – powinny służyć zbliżeniu ludzi różnych kultur i ich pomyślnemu życiu, współpracy, rozwojowi” (2012, s. 15). Tą ideą kierował się Zespół Redakcyjny, opracowując kolejne numery czasopisma, w których są prezentowane artykuły i rozprawy teoretyczne, komunikaty z badań, jak również opisy praktycznych działań w zakresie edukacji międzykulturowej." [...] (fragm)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21990
ISSN: 2299-4106
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_wprowadzenie.pdf401,52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons