Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2200
Tytuł: Upiorna wersja tradycji czy romans rodzinny. Rymkiewicz i Bloom – paralela.
Autor: Dembińska-Pawelec, Joanna
Słowa kluczowe: tradycja literacka; teoria wływu poetyckiego; teoria literatury; Harold Bloom; Jarosław Marek Rymkiewicz
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Śląskie Studia Polonistyczne, 2013, nr 1, s. 281-296
Abstrakt: The sketch presents a parallel nature of the conception of literary tradition by Jarosław Marek Rymkiewicz, and the conception of the influence by Harold Bloom. Both books: Rymkiewicz's Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie and Bloom's The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry appeared at the same time, namely at the end of the 1960s. The author of the sketch points to the similarities of both conceptions, showing the dependence of contemporary writers on their predecessors that are considered as "living" in the overtime duration of Tradition. She also points to the differences deriving from different inspirations by psychoanalytic conceptions, that is, Jung's theory in the case of Rymkiewicz and Freud's theory in the case of Bloom.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2200
ISSN: 2084-0772
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dembinska_Pawelec_Upiorna_wersja_tradycji.pdf421,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons