Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22000
Title: Skala Satysfakcji Seksualnej Kobiet Cindy Meston i Paula Trapnella : właściwości psychometryczne polskiej wersji narzędzia
Authors: Ilska, Michalina
Przybyła-Basista, Hanna
Brandt, Anna
Keywords: satysfakcja seksualna; kobiety; pomiar; zadowolenie; komunikacja; dopasowanie
Issue Date: 2017
Citation: "Polskie Forum Psychologiczne" T. 22, Nr 3 (2017), s. 440-458
Abstract: Głównym celem badań była adaptacja i opracowanie polskiej wersji Skali Satysfakcji Seksualnej dla Kobiet (SSS-W) autorstwa Meston i Trapnella (2005) oraz ocena jej właściwości psychometrycznych. Grupę osób badanych stanowiło 651 kobiet. Analizy statystyczne potwierdziły satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej wersji kwestionariusza (SSS-W-R15), który w toku analiz został skrócony z 18 do 15 twierdzeń. Generalnie struktura polskiej wersji narzędzia SSS-W-R15, otrzymana w toku analizy czynnikowej, jest podobna do oryginalnej. Zarówno analiza eksploracyjna, jak i konfirmacyjna potwierdziła trójczynnikową strukturę kwestionariusza (zadowolenie, komunikacja, dopasowanie). Otrzymane rezultaty wskazują, że skala SSS-W-R15 jest narzędziem rzetelnym i może być wykorzystywana w badaniach naukowych w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22000
DOI: 10.14656/PFP20170306
ISSN: 2449-6871
1642-1043
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ilska_Skala_Satysfakcji_Seksualnej_Kobiet_Cindy_Meston_i_Paula_Trapnella_wlasciwosci_psychometryczne.pdf515,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons