Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2201
Tytuł: Note on semigroup homomorphisms
Autor: Szymiczek, Kazimierz
Słowa kluczowe: matematyka; półgrupy
Data wydania: 1973
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 75-78
Abstrakt: "Niech A, B, C będą półgrupami, A x B niech oznacza iloczyn prosty półgrup A i B. Udowodniono następujące twierdzenia: (...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2201
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymiczek_Note_on_semigroup_homomorphisms.pdf340,95 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons