Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2201
Title: Note on semigroup homomorphisms
Authors: Szymiczek, Kazimierz
Keywords: matematyka; półgrupy
Issue Date: 1973
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 3 (1973), s. 75-78
Abstract: "Niech A, B, C będą półgrupami, A x B niech oznacza iloczyn prosty półgrup A i B. Udowodniono następujące twierdzenia: (...)" (fragm. streszczenia)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2201
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymiczek_Note_on_semigroup_homomorphisms.pdf340,95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons