Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2204
Tytuł: Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej
Autor: Stefaniak-Maślanka, Beata
Słowa kluczowe: kołysanki; twórczość żałobna
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 167-184). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The topic of the article concentrates on contrasts connected with the structure and functioning of child lullabies, especially historical influences of a lullaby and form of funeral works (laments, gravestone epitaphs, elegy, carol similar to planctus). The texts representing both groups of texts pointed out common elements that have allowed for Inter-genre interferences (motifs of dreams and death-dream, the presence of a complaint in the structure of works, etc.) for centuries. The analysis of the linguistic material allows for making a conclusion referring to a consolative potential included in a contrastive combination of a lullaby and elements coming from laments (the so called lullament). The very connection, historically proven, continues in the current of contemporary poetic lullabies – the so called black lullabies similar to elegies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2204
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stefaniak_Maslanka_Nad_kolebka_czy_nad_grobem.pdf364,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons