Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2207
Tytuł: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Ruch w języku - język w ruchu", Katowice, 28 listopada 2011
Autor: Lisczyk-Kubina, Karolina
Słowa kluczowe: konferencje; czasowniki ruchu; język polski
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 193-195). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W dniu 28 listopada 2011 roku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Ruch w języku – język w ruchu, organizowana przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Wzięli w niej udział doktoranci oraz młodsi pracownicy naukowi z siedmiu krajowych ośrodków akademickich – Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Wrocławskiej. Wystąpień prelegentów wysłuchali licznie zgromadzeni pracownicy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, biorący czynny udział w dyskusjach wieńczących każdą z czterech części konferencji, oraz studenci Wydziału Filologicznego. Celem konferencji była refleksja nad problematyką ruchu w języku (rozumianą jako leksykalne i frazeologiczne sposoby wyrażania ruchu, czasowniki ruchu w aspekcie gramatycznym i glottodydaktycznym) oraz języka w ruchu (dotyczącą zmian systemowych i komunikacyjnych dokonujących się w języku dawniej i współcześnie, obserwowalnych tendencji rozwojowych polszczyzny, przesunięć semantycznych, zmian w zakresie normy językowej itp.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2207
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lisczyk_Kubina_Sprawozdanie_z_ogolnopolskiej_konferencji_naukowej.pdf265,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons